Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky používání

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY. Tuto stránku udržujeme jako místo pro poskytování služeb našim zákazníkům, používáním této stránky souhlasíte s dodržováním podmínek používání této stránky a potvrzujete také, že jste si je přečetli. Přečtěte si prosím následující podmínky pozorně a pravidelně je prosím kontrolujte, jelikož může dojít k jejich případnému pozměnění.

Důležité: Pro nákup na této stránce je nutné dovršení 21 let .

Přijetí dohody

Souhlasíte s podmínkami popsanými v těchto podmínkách uživatelské smlouvy („Smlouva“) ve vztahu k našemu webu („Stránka“). Tato smlouva představuje úplnou a jedinečnou dohodu mezi vámi a námi a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, prohlášení, záruky a ujednání týkající se webu, obsahu, produktů nebo služeb poskytovaných webem nebo prostřednictvím tohoto serveru a předmětu této smlouvy. Tuto dohodu můžeme kdykoli změnit. Nejnovější smlouva bude zveřejněna na webu a měli byste si tuto smlouvu před použitím webu přečíst.

OBJEDNÁVKY A PLATBY

 1. Ceny se mohou měnit na základě mezinárodních směnných kurzů a změny v cenách a poplatcích se mohou měnit bez předchozího upozornění.
 2. Dostupnost produktu se může změnit bez předchozího upozornění.
 3. Zrušení objednávky po zaplacení nebude akceptováno.
 4. Jakmile je objednávka potvrzena, obdržíte elektronickou fakturu, která bude obsahovat: vaše číslo objednávky, detaily vaší objednávka, uživatelské jméno a heslo (které se zvolíte). Vaše uživatelské jméno a heslo vám umožní zkontrolovat stav své objednávky.

PODMÍNKY NÁKUPU

 1. Webové stránky nenesou žádnou odpovědnost za zákony a předpisy v zemi kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že neporušují místní zákony pro léčivé přípravky a místní předpisy ministerstva zdravotnictví, včetně povinných požadavků potřebných při importu léčiv.
 2. Musíte mít 21 let nebo více.
 3. Nemůžete být závislí na lécích zakoupených na webu.
 4. Musíte si být vědomi funkcí a vedlejších účinků všech zakoupených položek.
 5. Musíte mít zjištěno správné dávkování přípravku a konkrétní instrukce pro určitý přípravek.
 6. Musíte prohlásit, že budete přípravky používat k legálním účelům.
 7. Musíte znát a chápat zákony ve vaší zemi, pokud jde o koupi léků na předpis, a souhlasit, že majitel a poskytovatel této stránky nebude zodpovědný za vaše činy.
 8. Musíte mít platný předpis na objednávané přípravky a používat je pod dohledem lékaře.

ODPOVĚDNOST STRÁNKY

 1. Z důvodu ochrany vašeho soukromí zachází web se všemi informacemi, které se vás týkají, s nejpřísnější důvěrností.
 2. Webové stránky nenesou žádnou odpovědnost za použití produktů, které poskytují. Materiály na této webové stránce (a na jiných stránkách spojených s touto stránkou), jsou pouze informační a nepodporují užívání anabolických / androgenní steroidů a jiných drog.
 3. Stránka nepodporuje vlastnictví nebo pokusy o získání anabolických steroidů a jiných kontrolovaných látek a neponese žádnou zodpovědnost za činy svých zákazníků.
 4. Popisy a názory uvedené na této stránce nejsou lékařskými doporučeními, ale jsou obvykle založeny na spekulativních a subjektivních názorech a poznatcích. Každý uživatel by proto měl před použitím látky kontaktovat svého lékaře. Každý uživatel by měl vědět a chápat, že užívání některých látek může vyvolat nežádoucí účinky, který mohou být škodlivé a trvalé. Nesouhlasíme s podáváním těchto látek nezletilým osobám.
 5. Stránky nepřebírají žádnou odpovědnost za zaslané zboží, které cestuje na riziko a nebezpečí příjemce. (Přesto nabízíme pojištění přepravy)
 6. Stránky odmítají veškerou odpovědnost v případě zabavení celních služeb, všechny produkty jsou dodávány v plné výši na riziko kupujícího. (Přesto nabízíme pojištění přepravy)
 7. Stránky nenese žádnou odpovědnost za ztracené objednávky z důvodu nedoručení. (Přesto Vám nabízíme pojištění plavby)

PRODUKTY

Všechny výrobky mají natištěné datum expirace. Pokud obdržíte výrobek s pročlým datem expirace, NEUŽÍVEJTE JEJ a ihned nás kontaktujte. Není-li uvedeno jinak, neprovádíme žádné výměny výrobků, neexistuje možnost opětovného získání nebo záruky, výslovné nebo nepřímé, jakéhokoli druhu, pokud jde o prodávané produkty.

Dodání zboží

 1. Stránka doručuje objednané zboží na adresu uvedenou při realizaci objednávky v poli "doručovací adresa".
 2. Zákazník sám je odpovědný za chyby při zadávání informací nebo jejich neúplnost ohledně doručovací adresy. Zákazník bude muset uhradit poplatky spojené s tímto nedorozuměním.
 3. Tyto výrobky jsou připraveny a baleny společností v originálním obalu nebo v uzavřeném obalu, který je přiměřený jeho obsahu. Stránka má možnost změnit původní obal bez změny produkty, který se nachází uvnitř, bez předchozího upozornění zákazníka.
 4. Stránka obvykle doručuje vaše zboží do 3 až 9 pracovních dnů, ale někdy lze pozorovat zpoždění dodávky. Toto zpoždění je mimo naši kontrolu. Jakákoli data, která vám poskytneme k dodání, jsou pouze přibližná a nebudeme nést odpovědnost za žádné ztráty, náklady, poškození, poplatky nebo výdaje vyplývající z prodlení s dodáním zboží.
 5. Po odeslání se stanete vlastníkem zboží, které jste si objednali. Jakmile jsme zboží odeslali, nemáme již žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo zabavení zboží. Objednané zboží je nevratné.
 6. Všechny výrobky jsou dodávány za plného rizika kupujícího.
 7. Stránka nebude realizovat žádné kroky související s dopravní společností nebo sledováním umístění zásilky.
 8. Je velmi důležité zkontrolovat vaši objednávku před otevřením transparentního vakuového obalu s vakuem. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci v případě, že jste již plastový obal otevřeli. V případě obdržení neúplné zásilky je nutné vyfotografovat obdržené produkty v neporušeném vakuovém obalu a co nejrychleji nám fotografie zaslat prostřednictvím e-mailu.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY APLIKACE ZARUČENÉ DODÁNÍ :

 1. - Abyste mohli těžit ze zaručeného doručení, musíte si vybrat jednu z našich možností zaručeného doručení.
 2. - Aby vaše objednávka mohla těžit z těchto záruk doručení, musí být vaše platba úspěšně ověřena.
 3. - Doručovací adresa použitá při zaručené dodávce musí být úplná, podrobná a naprosto přesná.
 4. - Jméno a příjmení použité při zaručené dodávce musí být naprosto správné a úplné. Kromě toho musí být jméno a příjmení použité v rámci zaručené dodávky stejné jako registrované jméno a držitel poštovní schránky.
 5. - Naše možnosti zaručeného doručení jsou k dispozici pouze pro položky nabízející zprávy týkající se těchto služeb na jejich stránce s podrobnostmi nebo během procesu objednávání. Pokud stránka s podrobnostmi o položce nebo proces platby nezahrnuje tuto zprávu, položka není způsobilá pro tyto možnosti zaručeného doručení.
 6. V rámci naší zaručené dodávky se náš web může kdykoli rozhodnout přerušit zásilky, pokud se domníváme, že váš balíček je vystaven úskalí, které by mohlo ohrozit jeho doručení (zablokování cel, stávka v dopravcích, která může způsobit značné zpoždění ztráta balíčků ...). Toto období přerušení nepřesahuje 15 dnů.
 7. - V souvislosti se zaručenými dodávkami je při dodání vždy vyžadován podpis, pokud dojde k alespoň jednomu pokusu o doručení a vy jste nepřítomni, naše záruka doručení bude splněna a nebudete mít nárok na vrácení vaší objednávky.
 8. - Pokud je váš balíček doručen, i když jste nepodepsali dodací list, naše záruka doručení bude splněna a nebudete mít nárok na vrácení peněz za vaši objednávku.
 9. - Pokud je váš balíček doručen a někdo jiný než ten, který je uveden na balíčku, vyzvedne váš balíček (soused, rodina nebo jiný), bude naše záruka doručení splněna a nebudete mít nárok na vrácení peněz za vaši objednávku.
 10. - Garantované doručení neplatí, pokud máte poškozenou, částečně zničenou nebo neexistující poštovní schránku.
 11. - Zaručené doručení neplatí, pokud máte poštovní schránku sdílenou několika domácnostmi.
 12. - Provádí se pouze online sledování na webových stránkách použitého oficiálního dopravce.
 13. - Vaše adresa nesmí být registrována v celní databázi jako adresa uvedená na černé listině (alespoň jeden balíček celně zablokován během 5 let před objednávkou). V takovém případě nám prosím před potvrzením objednávky pošlete novou adresu a nové jméno bez precedentu. Pokud se ukáže, že je vaše adresa na černé listině, nebudete mít nárok na vrácení peněz za objednávku. Objednávka nebude vrácena a záruka doručení nebude platit v případě vyšší moci způsobené okolnostmi mimo kontrolu 2getmass.to.
 14. - 2getmass.to si vyhrazuje právo upravit nebo přerušit možnosti zaručeného doručení podle svého uvážení.

DŮLEŽITÉ: JEDINÉ MOŽNÉ POŠKOZENÍ PODLE APLIKACE TÉTO ZÁRUKY JE NÁHRADOU VAŠE OBJEDNÁVKY PROSTŘEDNICTVÍM NÁVRATU VŠECH POLOŽEK Z OBJEDNÁVKY ZPŮSOBILÝCH NA TUTO ZÁRUKU. NÁKLADY NA VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY JSOU NABÍDKOU ZÁKAZNÍKA. MAXIMÁLNÍ ZPŮSOBILÁ ČÁSTKA ZA TUTO ZÁRUKU JE 700 EURO.

PLATBA

 1. Platba se provádí bankovním převodem, pomocí Western Union (přepážka nebo bankovní kartou) nebo kreditní kartou. Objednávky nemohou vstoupit v platnost až do obdržení plné platby.
 2. Měna používaná pro transakce je Euro. Částka odepsána z účtu příslušné kreditní karty závisí na kurzu eura v příslušný den a směnných kurzech nákladů účtovaných bankou vydávající kartu.
 3. I když jste zaregistrovaní, je nutné, aby byla objednávka zaplacena v plné výši. Nezaplacené objednávky v celém svém rozsahu nemohou být doručeny, a nebudou uhrazeny.
 4. Při zpracování své platební transakce stránka používá nejnáročnější bezpečnostní normy na trhu, jako jsou šifrovací techniky SSL 3.0.
 5. Informace je chráněny protokolem SSL s délkou šifrovacího klíče 168 číslic (nejvyšší úroveň zabezpečení na trhu v současné době).
 6. Veškeré platební údaje jsou anonymní a jsou odstraněny okamžitě po zaplacení.
 7. Všechny platby poplatků, bez ohledu na použitý nosič je u zákazníka.

Mimořádné podmínky

 1. Stránka nenese odpovědnost v případě celního zabavení.
 2. Pokud je zboží zabaveno na celnici, má zákazník lhůtu 9 dnů na to, aby nás o zabavení informoval.
 3. Stránka nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo zničení vašeho balíku celními orgány.
 4. Zákazník bere na vědomí, že produkty objednává rámci své plné odpovědnosti.
 5. Za žádných okolností nebude stránka nést odpovědnost za případné právní následky, které mohou vzniknout v důsledku objednávky na webových stránkách.
 6. V případě celního zabavení nám musíte zaslat ve lhůtě 15 dnů od zabavení oficiální důkaz o zabavení vašeho balíčku celními orgány (e-mail od celní správy).
 7. Žádné zboží nebude přijímáno zpět bez oficiálního a originálního důkazu o zabavení a/nebo poškození balíčku celními orgány (dokument by měl být poslán prostřednictvím e-mailu na náš zákaznický). Tato podmínka není v žádném případě smlouvatelná.
 8. Stránka nebude realizovat žádné kroky spojené se zjišťováním stavu zásilky na celnicích nebo aktuální pozice balíku.

VĚRNOSTNÍ PODMÍNKY

 1. Stránka si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit všechny výhody věrnostního zákazníka bez předchozího upozornění.
 2. Každý věrnostní krok je ověřen podle uvážení správce webu.

Informace

Celní služby nemohou zasáhnout během objednávky nebo nákupu „on-line“ produktu nabízeného na internetu. Tento zásah však může být proveden v okamžiku skutečného dodání produktu.

Právní předpisy předcházejí možnosti zabavení podezřelého zboží celníky po maximální dobu 10 pracovních dnů, za předpokladu, že příjemce již dříve podal žádost o přijetí opatření u celních orgánů. Jestliže po uplynutí desetidenní lhůty celníci neposkytly důkazy o neshodě zabaveného balíčku, omezení se zvedne a zboží se vrátí k majiteli.